O nama

Preduzeće “Računovodstvo” d.o.o. je prvobitno poslovalo u sastavu preduzeća za Izdavačku Delatnost i Poslovne Usluge pri Savezu Računovođa i revizora SR Srbije, Beograd, da bi se 2000. godine izdvojilo i poslovalo kao samostalno preduzeće D.O.O. “Računovodstvo” Novi Bečej. Preduzeće je formirano pre svega sa ciljem da ponudi i pruža kvalitetne i savremene usluge, privredi, preduzetnicima i ostalim korisnicima opštine Novi Bečej, kao i okolnih opština Bečej, Zrenjanin, Kikinda, Novi Sad… U svom radu, preduzeće “Računovodtsvo” d.o.o. koristi najsavremenije metode rada i praćenja svojih komintenata bazirane na znanju i iskustvu stručnih saradnika. U radu preduzeća postoji stalna saradnja sa mnogim stručnim organizacijama i stručnjacima, a posebno sa Savezom Računovođa i Revizora Srbije Beograd, kao najvećim stručnjacima iz oblasti; računovodstva, finansija i revizije.

Preduzeće “Računovodstvo” d.o.o. posluje sa brojnim preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, kao i sa poljoprivrednim gazdinstvima, a može da se pohvali da jedino na teritoriji opštine Novi Bečej (i šire) vodi poslovne knjige i pruža konsalting usluge velikim preduzećima. Isto tako uspešno izrađujemo biznis planove, poslovne planove kao i procene vrednosti za razne organizacije ukjlučujući Pokrajinski Fond za Razvoj, Republički Fond za Razvoj, poslovne banke, kao i mnoge druge.